بازگشت

شهادت امام هادي


شيخ عباس قمي مي نويسد:

بنابر قول شيخ صدوق و بعضي ديگر، معتمد عباسي كه برادر معتز بود، حضرت هادي عليه السلام را مسموم كرد. حضرت به هنگام شهادت، غريب و تنها بود و غير از امام حسن عسكري كسي بر بالين آن بزرگوار نبود.

هنگامي كه حضرت هادي عليه السلام از دنيا رفت، عموم امرا و اشراف حاضر شدند. امام حسن عسكري عليه السلام در مصيبت پدر بزرگوارش گريبان چاك زد و خودش پدر را غسل و كفن كرد و در آن حجره اي كه محل عبادت آن بزرگوار بود، به خاك سپرد.

هنگامي كه حضرت امام حسن عسكري عليه السلام در مصيبت پدر بزرگوارش گريبان چاك زد، گروهي از افراد جاهل و احمق به حضرت عسكري اعتراض كردند و گفتند: شايسته نيست كسي در مصيبت چاك نمايد. امام عسكري عليه السلام در جواب آنان فرمود: شما از احكام و دستورات خدا چه اطلاعي داريد؟! در صورتي كه حضرت موسي بن عمران عليه السلام با اين كه پيامبر بود، در مصيبت برادرش، هارون، گريبان چاك زد. [1] .

برنامه را طوري تنظيم كرده بودند كه بعد از نماز خواندن امام حسن عسكري عليه السلام معتمد عباسي بر خاك امام هادي عليه السلام نماز بخواند، هنگامي كه جمعيت از هر طرف جمع شدند و بر جنازه حركت دادند، معتمد عباسي آمد و بر حضرت نماز خواند.


پاورقي

[1] منتهي الآمال، ج 2، ص 681.