1   امام هادي (ع) در جواب سوال ابن سكيت از علت اختلاف معجزات پيامبران چه فرمودند؟  
  2   اجمالي از زندگي امام هادي (ع) را نقل كنيد؟  
  3   ولادت و كودكي و جواني امام هادي (ع) و دوران امامت آن حضرت را همراه با ذكر بخشي از فضايل و كرامات ايشان بيان كنيد؟  
  4   چرا امام دهم((ع)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟  
  5   چگونه از امام علي النقي((ع)) فرزندي مانند جعفر كذاب باقي ماند؟  
  6   در مورد فرزندان و ياران امام هادي ع توضيحاتي بيان فرماييد؟  
  7   نام شهري كه قبور مطهر امام هادي و امام حسن عسكري در قرآن قرار دارد چيست ؟  
  8   در كتاب سياحت غرب شخصيت هادي همان امام هادي (ع) ميباشد؟ آيا اين شخصيت هادي تمامي انسانها است يا تنها هادي پرهيزگاران ميباشد؟  
  9   برخورد متوكل با امام هادي (ع) چگونه بود؟  
  10   چگونگي شهادت امام هادي (ع) را به طور كامل توضيح دهيد؟  
  11   آيا امام هادي (ع) به عصمت امامان اهل بيت (عليهم السّلام) اشاره اي كرده اند؟  
  12   مگر پيامبر خدا، حضرت سليمان به علم آصف نيازمند بود؟  
  13   بر اساس آيه 100 سوره يوسف، «يوسف پدر و مادرش را بر فراز تخت برد و آنها و فرزندانش در برابرش به سجده افتادند.» سؤال من اين است كه چگونه يعقوب پيامبر و فرزندانش بر يوسف سجده كردند؟  
  14   منظور از «سَبْعةُ اَبْحُرْ» (هفت دريا) در آيه 27 لقمان چيست و در كجا قرار دارد؟ در اين آيه خداوند مي فرمايد  
  15   خداوند در آيه 71 زخرف در وصف بهشت مي فرمايد: «هرچه دل بخواهد و چشم از آن لذت برد، در بهشت موجود است. پس چرا خداوند آدم را كه تنها، گندم خورد، عذاب و كيفر كرد؟»  
  16   چرا نماز صبح بايد بلند خوانده شود، با اينكه از نمازهاي روزانه است و بلند خواندن براي نمازهاي شبانه است؟  
  17   چه روايتي درباره امامت امام هادي(ع) از ابن صباغ نقل شده است؟  
  18   امام هادي(ع) حديث تشبيه را چگونه روايت كرده اند؟  
  19   اوضاع سياسي زمان امام هادي (ع) چگونه بود؟  
  20   چرا جعفر بن علي (كذاب) ادعاي امامت نمود، سابقه او چگونه بود و چه كساني از او پيروي نمودند؟  
  21   كمبود اطلاعات، آيا مجوز نقص در امامت است ؟  
  22   امام هادي ع دربرابر فتنه خلق قرآن چه كردند؟  
  23   درباره مادر امام هادي ع چه مي دانيم؟  
  24   القاب امام علي النقي الهادي ع نام ببريد؟  
  25   امام هادي (ع) در مورد معاشرت با صوفيان چه مي فرمودند؟  
  26   نظر نويسندگان درباره شخصيت امام هادي (ع) چيست؟  
  27   توضيح دهيد كه خاستگاه تربيتي امام هادي(ع) و رشد ايشان به چه صورت بود؟  
  28   بعد از امامت امام هادي(ع) ايشان به بياني از مدينه به سامراء تبعيد شدند، فضاي سياسي - اجتماعي اين شهر به چه صورت بود؟  
  29   آيا امام نگران بحثهاي تبليغاتي و تأثير آن بر سپاهيان بودند؟  
  30   مواجهه مردم كوفه با امام به چه صورت بود؟  
  31   آيا در بين كوفيان اشخاص معروفي وجود دارند؟  
  32   به چه دليل امام هادي ع مردم را به سمت قم هدايت ميكرد؟  
  33   آيا نحوه مبارزات امام هادي (ع) با بني عباس و همين طور جريانات انحرافي زير زميني بوده است؟  
  34   نحوه برخورد امام هادي(ع) با انحرافات به چه شكل بود؟  
  35   آيا ميشود زيارت جامعه كبيره را نمودي از اهتمام امام در بحث جانشيني و امامت تلقي كرد؟  
  36   دليل اينكه امام هادي ع بر مسأله جانشيني اهتمام مي ورزيدند چه بوده است؟  
  37   چرا سلفي ها و وهابي ها به ساحت امام هادي (ع) جسارت مي كنند؟