امام هادي (ع)»؛ احيا كننده ي «دانشگاه امام صادق(ع)»


قداست ستيزي از جمله آفات رو به رشد و نگران كننده ي جامعه ي ما و بلكه در سطح دنياست كه طي اقداماتي برنامه ريزي شده از سوي دشمنان اسلام، در قالب هجمه به مقدسات مسلمانان به خصوص شيعيان صورت مي گيرد. اين حركت از پيش برنامه ريزي شده به طرق مختلف از جانب طراحان آن و شايد به منظور سنجش حساسيت مسلمانان و به خصوص شيعيان نسبت به مقدساتشان در حال پي گيري است.


اهانت به دين مبين اسلام و پيامبر عظيم الشان آن در مطبوعات اروپا تا سوزاندن قرآن توسط كشيش ملعون آمريكايي و اينك اهانت به ساحت مقدس امام هادي (ع) -كه از چندي پيش آغاز گرديده- نمونه هايي از اين تهاجمات در سال هاي اخير است كه مقدسات مسلمانان و خاصه شيعيان را هدف گرفته است. افزايش رو به رشد اين هجمه ها لزوم بيداري شيعيان به خصوص علما و مراجع اسلام را در خصوص مبارزه ي جدي با اين اهانت ها بيش از پيش روشن مي نمايد. در اين رابطه با «آيت الله علي ايماني» مدرس حوزه، از مسؤولين دفتر تبليغات قم و مسؤول دفاتر مرحوم فاضل در دفاتر تهران به گفت وگو نشسته ايم.

چرا بين ائمه ي بزرگوار ما كه همه براي ما عزيز و ذي شأن هستند امام هادي (ع) را مورد هجمه قرار مي دهند؟

امام علي النقي (ع) از ائمه اي هستند كه در زمينه ي ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام فعاليت هاي بسيار زيادي انجام داده اند و هم چنين زيارت هايي از حضرت به جا مانده كه در آن ها معارف عميق شيعي به طور واضح و روشن بيان شده است.

در طول 33 سال امامت امام هادي (ع)، زمينه ي مبارزه با گروهك هاي مخالف با ولايت مانند غلات، صوفيه، واقفيه به وجود آمد، ايشان در اين راستا بسيار تلاش كردند و مبارزات مبارزه ي چشمگيري داشتند. يكي از اقدامات برجسته حضرت مبارزه با يحيي بن اكثم، از سران اهل سنت، است. ديگر اقدام مهم ايشان توسعه ي حوزه ي علميه يا به تعبير ديگر دانشگاهي است كه امام صادق (ع) آن را بنيان نهاده بودند. شايد ما از هيچ معصومي مانند امام هادي (ع) در زمينه ي ولايت فعاليتي به اين گستردگي نداشته باشيم. يكي از بركات بسيار مهمي كه از ايشان بر جاي مانده است، زيارت جامعه ي كبيره است كه موسي بن عبدالله نخعي اين زيارت را از حضرت آموزش ديده و به شيعيان منتقل نمودند، در زيارت هر امام معصومي زيارت جامعه وارد شده است و اصلاً يكي از علامات شيعه به حساب مي آيد، در اين زيارت كل اوصاف ائمه آمده است، مقامات علمي ائمه، كمالات ايشان، امام شناسي و ...

ديگر اين كه امام هادي (ع) زيارتي در باب اميرالمؤمنين عليه السلام دارند كه به آن كمتر توجه شده است. اين زيارت، دومين زيارت مخصوص اميرالمؤمنين عليه السلام در روز عيد غدير است. زيارت اميرالمؤمنين از زيارت جامعه بلندتر است و بسيار متين و زيباست، ولي متأسفانه در جامعه ي ما روي اين زيارت به نحوي شايسته كار نمي شود.

در تاريخ آمده است كه معتصم عباسي حضرت را به عراق احضار مي كند، حضرت در روز عيد غدير تشريف مي برند و در همان روز به زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام مشرف مي شوند و با همين زيارت نامه ايشان را زيارت مي كنند.

در اين زيارت نامه، يك دوره زندگي اميرالمؤمنين عليه السلام گفته مي شود، به نوعي تاريخ زندگي اميرالمؤمنين عليه السلام از زمان حيات پيغمبر، زمان خلفاي راشدين، غصب خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام و دوران حكومت ايشان توسط امام هادي (ع)بيان شده است. تمام مواردي هم كه آورده شده مستند به آيات قرآن است. حدود 50 آيه ي قرآن در اين زيارت نامه آمده است.

آيا اين زيارت نامه مخصوص عيد غدير است ؟

در مفاتيح الجنان، زيارت هاي اميرالمؤمنين (ع) بر دو قسم است، يك سري زيارت هاي مطلقه ي اميرالمؤمنين و ديگري زيارت هاي مخصوصه ي حضرت است. در زيارت هاي مخصوص اميرالمؤمنين دو زيارت آمده كه يك زيارت از امام رضا عليه السلام و ديگري از امام هادي (ع) نقل شده است. به دليل اينكه امام هادي(ع) در روز عيد غدير به زيارت اميرالمؤمنين(ع) تشريف بردند از اين زيارت به عنوان زيارت روز عيد غدير نام برده شده و به طور مطلق تنها مخصوص اين روز نيست .

اين زيارت نامه ي ارزشمند همانند جامعه ي كبيره معاني و مفاهيم بلندي دارد. در واقع تثبيت تفكر امامت از طريق امام هادي عليه السلام صورت گرفته است.امام هادي (ع) ضرورت نقش امامت در جامعه را در زيارت جامعه ي كبيره و همچنين در زيارت مخصوصه ي اميرالمؤمنين (ع) به روشني بيان نموده اند.به همين منظور معاندين، نه تنها امام هادي (ع) بلكه مسئله ي امامت را نشانه گرفته اند.

از طرف ديگر اين اقدام توهين آميزي كه صورت گرفته است، تنها وابسته به شخص خاصي نيست، چرا كه دشمنان درپي توطئه ها ي بلند مدت هستند و به دنبال جنجال آفريني اند كه سر و صدايي ايجاد كنند تا اذهان را منحرف كنند، در قضيه آتش زدن قرآن نيز همين هدف را پيگيري مي كردند . از طرف ديگر مسئله ي بيداري اسلامي كه در دنيا به راه افتاده است، امروزه هر چه در بيداري اسلامي پيش رويم، تمايل به مسئله ي امامت و تشيع بيشتر مي شود. دشمنان در واقع سعي دارند با اين قبيل اقدامات اذهان عمومي را از مسأله ي بحرين و عربستان منحرف كنند.

در حال حاضر سرمايه ي مالي انبوه آل سعود در راه وهابيت و مخالفت با شيعه در تمام دنيا خرج مي شود. اگر شما طرح الحاق بحرين و سعودي را مجدد بنگريد به همين مسأله مي رسيد. بحرين حدود 90 درصد شيعه دارد، معاندين مي خواهند با تسلط بر بحرين به نحوي شيعه را ريشه كن كنند. اين فكر غلطي است، چرا كه توهين و جسارت بيشتر به مقدسات آگاهي مردم را افزايش مي دهد و دشمنان راه به جايي نخواهند برد.

***