چه كساني مقدسات شيعيان را نشانه گرفته اند؟!


قضيه ي اهانت به امام هادي(ع) از سمت هر جرياني كه باشد ريشه در عداوت و عناد نسبت به وجود مبارك امام زمان عليه السلام دارد. چون مسأله ي مقدمات غيبت و آماده سازي و سازماندهي شيعه براي ورود به دوران غيبت توسط امام هادي(ع) تهيه شد.

قداست ستيزي از جمله آفات رو به رشد و نگران كننده ي جامعه ي ما و بلكه در سطح دنياست كه طي اقداماتي برنامه ريزي شده از سوي دشمنان اسلام، در قالب هجمه به مقدسات مسلمانان به خصوص شيعيان صورت مي گيرد. اين حركت از پيش برنامه ريزي شده به طرق مختلف از جانب طراحان آن و شايد به منظور سنجش حساسيت مسلمانان و به خصوص شيعيان نسبت به مقدساتشان در حال پي گيري است.

اهانت به دين مبين اسلام و پيامبر عظيم الشان آن در مطبوعات اروپا تا سوزاندن قرآن توسط كشيش ملعون آمريكايي و اينك اهانت به ساحت مقدس امام هادي (ع) -كه از چندي پيش آغاز گرديده- نمونه هايي از اين تهاجمات در سال هاي اخير است كه مقدسات مسلمانان و خاصه شيعيان را هدف گرفته است. افزايش رو به رشد اين هجمه ها لزوم بيداري شيعيان به خصوص علما و مراجع اسلام را در خصوص مبارزه ي جدي با اين اهانت ها بيش از پيش روشن مي نمايد. در اين رابطه با حجت الإسلام «سيد احمد علم الهدي»، خطيب و امام جمعه ي مشهد به گفت و گو نشسته ايم.

به عنوان نخستين سؤال بفرماييد چرا در ميان ذوات مقدسه ي ائمه ي شيعيان و معصومين (ع) كه همگي براي ما ذي شأن و صاحب جايگاه هستند اين هجمه ها بر امام هادي (ع) وارد شده است؟

اين هجمه ها يا از طرف يك جريان وابسته به بهاييت است و بهايي ها در اين قضيه دست دارند يا وابسته به يك جريان صهيونيستي هست كه با مسائل ظهور و قيام امام زمان(عج) و اصلاحات ايشان مشكل دارند. قضيه ي اهانت به امام هادي(ع) از سمت هر جرياني كه باشد ريشه در عداوت و عناد نسبت به وجود مبارك امام زمان (ع) دارد. چون مسأله ي مقدمات غيبت و آماده سازي و سازماندهي شيعه براي ورود به دوران غيبت توسط امام هادي(ع) تهيه شد، و اين سازماندهي را آن امام بزرگوار توسط نواب ائمه (ع)صورت دادند و امام عسگري (ع) آن را تقويت كردند.

در حقيقت آماده سازي شيعه به صورت يك جريان سازماندهي شده ي منظم كه بتواند بدون حضور امام معصوم (ع) هويت خود را حفظ كند، توسط امام هادي (ع) انجام شد، به همين دليل عناد دشمنان متوجه امام هادي(ع) است و براي اينكه يك مقدار هم رد گم كنند اين جسارت ها را مرتكب شدند.

البته به امام زمان(عج) هم در اين شعر توهين شده است.

بله. ريشه اين اقدام همان عناد با حضرت امام زمان عليه السلام است، حتي تخريب حرم سامرا هم بر اساس اين قضيه بوده است. يعني وهابي هاي القاعده يا هر عناصر و جريان كثيفي كه مرتكب اين عمل شدند، با اينكه به عتبات ديگر ائمه نيز دست داشتند اما اين نقشه را در كاظمين پياده كردند و حرمين عسگريين را هدف قرار دادند و اين به دليل همين موضوع و هدفشان است.

موضوع مورد بحث ديگري كه در اين برهه بزرگ نمايي مي كند، اين است كه چرا در جلسات و سخنراني هايي كه براي عموم مردم برگزار مي شود از امام هادي (ع) كمتر صحبت شده است و مردم كمتر با خصوصيات اين بزرگوار آشنا هستند و حتي زيارت جامعه ي كبيره عليرغم معاني بديع و مفاهيم بنيادين مهجور مانده است؟

متأسفانه ما در شيعه يك مشكل حل نشده داريم و آن اين است كه مسأله ي معرفت شناسي ائمه (ع) در پهنه ي جريان عاطفي شيعه نسبت به اهل بيت وجود ندارد. در حال حاضر شيعه توجهش به اهل بيت(ع) در يك پهنه ي عاطفي خلاصه شده و توجه به اهل بيت تنها در جايي منعطف مي شود كه در آن جا جنبه هاي ارتباط عاطفي و احساسي بيشتري وجود دارد؛ در مورد امام باقر و امام صادق هم رويكرد شيعه به همين صورت است.

در مورد حضرت سيد الشهداء (ع) نيز به دليل واقعه ي كربلا و مظلوميت امام حسين (ع) و عزيزانشان بيشتر ارتباط عاطفي برقرار مي شود يا در بين برخي ائمه ي بعد از ايشان مانند موسي بن جعفر (ع) به دليل مظلوميت ايشان و چهارده سال در زندان بودن حضرت و همچنين به دليل حضور حضرت در ايران و وجود مرقد امام رضا(ع) به عنوان بقعه و پايگاه معنوي مسأله ي حساسيت عاطفي و احساسي بيشتر نقش دارد به همين خاطر توجه به حضرت موسي بن جعفر (ع) بيشتر است، متأسفانه رابطه ي بين شيعيان با ائمه (ع) بر اساس معرفت شناسي نيست.

در حقيقت مشكل ما شيعيان اين است كه در پهنه ي احساس شيعه نسبت به ولايت، معرفت وجود ندارد و همين مسأله سبب شده كه ما تا به حال نتوانستيم معارف اهل بيت(ع) را حتي در جامعه اسلامي گسترش بدهيم. در حقيقت به وجود آمدن جريان وهابيت و اين عنادهاي سرسختانه به دليل ناتواني و ضعف ما در گسترش معارف شيعه است. اگر ما مي توانستيم معارف اهل بيت(ع) را گسترش بدهيم اين جريان ها به وجود نمي آمدند.

علتش هم اين است كه ما در صحنه ي عشق به اهل بيت معرفت شناسي نداريم و انگيزه اش هم متأسفانه در عوام مردم كم است. خب طبيعتاً اين اشكال هم در مورد كم توجهي مردم به امامان بزرگوار ما، امام باقر، امام صادق، امام هادي، امام جواد و امام عسگري(ع) است، همه ي اين بي توجهي هاي مردم معلول يك چنين قضيه اي است.

سؤال ديگري كه اين روزها و در ارتباط با اين كليپ موهن وجود دارد، بحث فقهي اهانت به حضرات معصومين (ع) است. آيا اين شخص مصداق ساب النبي است؟

بله چنين فردي مهدورالدم است و بايستي كشته بشود و از طريق دستگاه هاي رسمي نظام بايد دستگير شود، كه ظاهراً اين فرد هم تحت تعقيب است البته در اينجا يك بحثي بين فقها است كه آيا وقتي كسي مهدورالدم شد به عنوان مرتد يا به عنوان ساب النبي آيا حتماً بايد از طريق ولايت، اذني در كشتار او باشد يا نه، كشتن مهدورالدم براي هر مسلماني جايز هست؟ كه در اين مسأله اختلافي بين فقها وجود دارد ...كه در حيطه ي بحث اجتهاد است.

حمايت رسانه هاي بيگانه مانند شبكه هايbbc وvoa از خواننده ي اشعار موهن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دشمنان اصولاً از هر جرياني كه بر ضد اسلام و شيعه باشد و يك ارتباطي با جريان نظام اسلامي ما داشته باشد حمايت مي كنند. به هر حال مباني نظام ما در واقع مباني اطلاعاتي و ولايي شيعه است كه مردم ما را به اين نظام وابسته كرده است؛ و هر جرياني به مباني نظام شيعي ما حمله كند دشمنان از آن ها حمايت خواهند كرد.

آيا اين مسأله نشانگر قدرت گفتمان شيعي در دنياست؟

كساني كه از اين جريان حمايت مي كنند برايشان اهميت ندارد كه گفتمان شيعي ما چقدر پيش برود، آن ها از هر مسأله و جرياني كه بتواند ارتباط مردم با نظام را تضعيف كند حمايت مي كنند چون ارتباط مردم با نظام بر پايه ي مباني اعتقادي شيعه است، به همين دليل غرب از آن حمايت مي كند.

شما اگر يك سلسله مباني اعتقادي و ولايي بر ضد اين نظام درست كنيد مانند تحجر، بعضي از متهجريني كه ولايتمدار شدند و در مسائل اختلافي بين شيعه و سني وارد عرصه مي شوند در حالي كه ضد نظام و ضدانقلاب هستند؛ غرب با آن ها كاري ندارد و اگر فعاليتي در اين عرصه ها انجام بدهند، غرب مانع نمي شود حتي اگر بر ضد آن ها نيز باشد، غرب مخالفت نمي كند.

لطفا در خصوص شناخت بيشتر امام هادي (ع) و اهميت زيارت عظيم الشأن جامعه ي كبيره توضيح بفرماييد؟

زيارت جامعه ي كبيره يك پروگرام معرفت شناسي نسبت به ولايت است، يعني يك دوره ي كامل امام شناسي است كه وجود اقدس امام هادي(ع) آن را در قالب زيارت ارائه فرمودند، چون موجب تحريك عواطف مردم نسبت به امام مي شود و مردم با اين دعا ائمه را زيارت مي كنند تا به نكته هاي ولايت شناسي و معرفت شناسي امام توجه پيدا كنند تا در آن جريان عاطفي در فكر مردم نهادينه شود. اين بهترين روشي بود كه حضرت در توسعه ي معرفت شناسي نسبت به مواضع ولايت اجرا فرمودند.

با توجه به اينكه مراجع عظام ما مانند آيت الله مكارم شيرازي، آيت الله سيد علي اصغر دستغيب كه از فقهاي خبرگان هستند؛ حكم ارتداد اين فرد را صادر كردند، وظيفه ي علما و مردم در قبال اين رخداد چيست؟

در اثبات حكم ارتداد اين شخص نياز نيست كه حتماً مراجع فتوا بدهند، اين مسأله ايست كه ثابت شده، اگر كسي به ائمه جسارت بكند يا به پيغمبر اكرم(صل الله عليه و آله و سلم) دشنام بدهد چنين فردي قطعاً محكوم به حكم ارتداد است. مثلاً اگر كسي منكر خدا شود نمي توان گفت چون مراجع فتوا دادند اين فرد كافر است. در واقع ارتداد اين فرد امري روشن و بديهي است.شكي در مهدورالدم بودن اين فرد نيست اما مشكل اصلي ما در اجراي اين مسأله است؛ اينكه آيا اذن ولي امر لازم است يا نه افراد مي توانند خودشان اقدام بكنند.

آيا اين هجمه ها وظيفه ي ما را نسبت به شناخت امام هادي(ع) سنگين تر مي كند؟

به هر حال ما نسبت به همه ي ائمه وظيفه داريم، ما بايد معرفت خودمان را نسبت به مقام اهل بيت تكميل كنيم. حالا ممكن است افرادي هم پيدا شوند و مرتكب اين جسارت ها بشوند.

***