بازگشت

دهمين ستاره (داستان زندگي امام هادي)


رضا شيرازي، تهران، انتشارات پيام آزادي، 1373، رقعي، 119 ص (مصور، ويژه ي نوجوانان) (اين كتاب مشتمل بر چهارده داستان از زندگي امام عليه السلام است). [ صفحه 326]

***