استجابت بعد از سه روز


مرحوم شيخ حرّ عاملي به نقل از مرحوم طبرسي رضوان اللّه تعالي عليهما آورده است:

شخصي به نام حسين بن محمّد حكايت كند:

زير دربار خليفه عبّاسي بود، روزي به من گفت: خليفه عبّاسي، ابن الرضا (يعني؛ حضرت ابوالحسن، امام عليّ هادي عليه السلام) را تحويل زندان بان خود - به نام عليّ ابن كَرْكَر - داده است و من سخت براي آن حضرت مي ترسم، زيرا كه عليّ بن كركر شخصي بي رحم و بي باك است.

پس شنيدم كه حضرت هادي عليه السلام با خداي خويش راز و نياز و مناجات مي كرد؛ و در ضمن مناجات اظهار داشت:

((أنا أكرم علي اللّه تعالي من ناقه صالح تمتّعوا في دار كم ثلثه أيّام ذلك وعد غير مكذوب)). (1)

يعني؛ من در مقابل خداوند متعال از شتر و ناقه حضرت صالح عليه السلام گرامي تر و برتر هستم، در اين دنيا بهره ببريد به مدّت سه روز، كه اين وعده اي حتمي و تخلّف ناپذير است.

سپس حسين بن محمّد به نقل از دوستش افزود: من كلام و مفهوم سخن امام هادي عليه السلام را نفهميدم كه چه منظوري دارد و مقصودش چيست؟

به حضرت عرضه داشتم ياابن رسول اللّه! خداوند تو را عزيز و بزرگ قرار داده است؛ منظورت از اين سخنان چه بود؟!

حضرت در جواب اظهار فرمود: منتظر باش، بعد از سه روز، متوجّه خواهي شد.

و چون روز دوّم فرا رسيد، حضرت را ضمن عذرخواهي، آزاد كردند.

همچنين روز سوّم عدّه اي بر خليفه هجوم آورده و او را به قتل رساندند؛ و سپس فرزدنش منتصر را به جاي او نشاندند. (2)

***

1- سوره هود: آيه 65.
2- إثبات الهداه: ج 3، ص 370، ح 34، به نقل از إعلام الوري طبرسي.