بالا رفتن پرده با قدوم مبارك امام عليه السلام


مرحوم شيخ طوسي، ابن شهرآشوب و برخي ديگر از بزرگان رضوان اللّه عليهم آورده اند:

متوكّل عبّاسي براي ايراد خطبه و سخنراني در مسجد جامع حضور مي يافت و بعد از آن، نماز جماعت را اقامه مي نمود.

ن محمّد ملقّب به هريسه بالاي منبر نشسته و مشغول سخنراني و خطبه خواندن است؛ پس متوكّل صبر كرد تا سخنراني او پايان يافت، بعد از آن خواست كه نماز را به جماعت را اقامه نمايد، آن شخص از منبر فرود آمد و گفت: هر كه خطبه خوانده است،نيز بايد نماز را اقامه نمايد.

اين شخص روزي به دربار متوكّل آمد و به او گفت: چرا عليّ بن محمّد امام هادي عليه السلام را اكرام و احترام مي نمائي و هنگام ورود به دارالخلافه پيش خدمتان شما پرده را برايش، بالا مي زنند، مردم با چنين برخوردي از طرف خليفه، فكر مي كنند كه او مستحقّ خلافت است.

بنابر اين بهتر است كه او هنگام ورود با ديگر افراد و اقشار مختلف مردم يكسان باشد.

پس از گذشت چند روزي از اين جريان، امام هادي عليه السلام خواست وارد دارالخلافه متوكّل عبّاسي شود؛ و كسي نبود كه پرده را براي حضرت بالا بزند، پس ناگهان بادي وزيد و پرده را بالا بُرد و حضرت با حالتي آسوده، به مجلس متوكّل وارد شد.

ي كه در مجلس حضور داشتند و بالا رفتن پرده را به وسيله وزش باد مشاهده كردند، به يكديگر گفتند: اين حالات - وزش باد - عادّي است؛ پس هنگامي هم كه حضرت خواست خارج شود نيز باد ديگري وزيد و پرده را بالا برد و در نتيجه، آن افراد در تعجّب و حيرت قرار گرفتند. (38)38- أمالي شيخ طوسي: ج 1، ص 292، بحارالانوار: ج 50، ص 128، ح 6، مدينه المعاجز: ج 7، ص 434، ح 2436، مناقب ابن شهرآشوب: ج 4، ص 406.


***