بازگشت

حرمت حريم ولايت


امام حسن عسكري (عليه السلام) نقل مي نمايند كه:

روزي به پدرشان امام هادي (عليه السلام) خبر رسيد مردي از فقهاي شيعه ايشان با يكي از ناصبيان (دشمنان اهل بيت (عليهم السلام) سخن گفته و با برهان خود او را شكست داده تا به آنجا كه رسواييش را آشكار ساخته است.

آن مرد فقيه به خدمت امام هادي (عليه السلام) آمد، در حالي كه در بالاي مجلس تكيه گاهي بزرگ نهاده بودند و آن حضرت خارج از آن تكيه گاه، بر زمين نشسته بود و گروهي از علويان و بني هاشم نيز در خدمتش بودند. امام دهم، آن فقيه را پيوسته بالا و بالاتر آورد تا او را بر آن تكيه گاه نشانيد و رو به او نمود. اين كار حضرت، براي آن گروه از اشراف (و سادات) گران تمام شد. علويان سرزنش را به وقتي ديگر موكول كردند، امّا شيخ و بزرگ هاشميان گفت:

اي پسر رسول خدا! آيا اين گونه فردي عادي را بر سادات بني هاشم، اعمّ از فرزندان ابو طالب و فرزندان عباس ترجيح مي دهي؟

امام هادي (عليه السلام) فرمود:

«شما را بر حذر مي دارم از كساني باشيد كه خداي تعالي در خصوص آنان فرمود: آيا نديدي كساني را كه بهره اي از كتاب به آنان داده شد، به سوي كتاب خدا فراخوانده مي شوند تا ميانشان داوري كند، پس گروهي از ايشان در حالي كه (از قبول حق) روي گردانند، پشت مي كنند. (1) (بنابر اين) آيا راضي هستيد كه كتاب خدا داور باشد؟

هاشميان گفتند: آري.

امام (عليه السلام) فرمود:

آيا خداوند نمي فرمايد: اي كساني كه ايمان آورده ايد، چون به شما گفته شود: «در مجالس جاي باز كنيد» ، پس جاي باز كنيد تا خدا براي شما گشايش حاصل كند، … تا آنجا كه گويد: و كساني را كه علم به آنان داده شده، درجات عظيمي مي بخشد"؟ (2) پس همانند آنكه براي مؤمن به مقامي راضي نمي شود؛ مگر آن كه از مقام غير مؤمن بالاتر باشد، براي مؤمن عالم (نيز) راضي نمي شود جز آن كه نسبت به مؤمن غير عالم بالاتر باشد.

به من بگوييد، آيا خدا اين گونه فرمود (كه):خدا آنهايي را كه ايمان آورده اند و كساني را كه دانش يافته اند به درجاتي بر مي افرازد"، يا آنكه فرمود: خدا كساني را كه به آنان شرافت نسب داده شده است، برمي افرازد؟

و آيا خداوند عزّ و جلّ نگفته است: «آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند يكسانند؟!» (3)

پس چگونه براي من ناپسند مي شماريد كه اين شخص را از آن جهت كه خداوند او را بزرگ داشته، بزرگ دارم؟! شكستي كه اين شخص با برهانهاي الهي، كه خدا بدو آموخته، به فلان ناصبي داد، بيگمان از هر شرافت نسبي برتر و والاتر است» …

آري، مقام و جايگاه مدافعان حريم ولايت در نزد خداوند و بواسطه آن در نزد اهل بيت (عليهم السلام) اين گونه است. پس خوشا آناني كه راهيان اين مسيرند …

***