بازگشت

ميزان كثير چقدر است؟


متوكل بيمار شد و نذر كرد اگر بهبود يافت پول بسياري را صدقه بدهد. پس از آن كه سلامتي را به دست آورد خواست نذر خود را ادا نمايد. فقها را جمع نمود تا مقدار دقيق بسيار (كثيره) را تعيين كنند و آنان درباره تعيين واحد خاصي براي (بسيار) به جايي نرسيدند. ناچار متوكل از امام هادي عليه السلام سوال نمود و امام هادي (عليه السلام) پاسخ داد: "بايد 83 دينار صدقه دهي. "

فقها از اين جواب تعجب كردند و به متوكل گفتند:

بپرس مبنا و مدرك اين فتوا چيست؟

متوكل بر اين اساس از حضرت دليل فتوا را خواست.

حضرت جواب فرمودند: خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: "لقد نصركم الله في مواطن كثيره (توبه/ 25)؛ خداوند شما را در مواطن و جاهاي بسياري ياري كرد. "

و همه خاندان ما روايت كرده اند كه مواطن و مواقفي كه در جنگ¬ها و غزوات، خداوند، پيامبرش را در آنها ياري كرد 83 موطن بوده است. (1) در نتيجه عدد كثير از ديدگاه قرآن 83 مي باشد.

***

1- تاريخ اسلام ذهبي و تذكره الخواص، ص360.