بازگشت

دهمين مسند نشين


كيستم من شاهكار ملك ذات كبريايم

دهمين مسند نشين از بعد ختم الانبيايم

گوهري ارزنده از گنجينه ي جود جوادم

نهمين فرزند دلبند علي مرتضايم

مصرعي از شعر ناب عصمت كبراي حقم

هشتمين پرورده ي ايمان و صبر مجتبايم

پاسدار پرچم پر افتخار حق پرستي

هفتمين سنگر نشين نهضت خون خدايم

دُرّ عبادت فارغ التحصيل درس عابدينم

ششمين زينت فزا از بهر محراب دعايم

در نايابي ز بحر دانش بحراالعلومم

پنجمين گنجينه ي اسرار كل ماسوايم

صادق آل نبي را وارث فقه و اصولم

چارمين استاد دانشگاه تكوين ولايم

وارث موسي بن جعفر در مسير پايداري

سومين نور دل آن پيشواي مقتدايم

محور چرخ زمانم، حجت روي زمينم

دومين گل از گلستان علي موسي الرضايم

در مسير حق پرستي بعد آباء گرامم

اولين هادي خلق بعد از مصباح الهدايم

در شجاعت بي قرينم، در سخاوت بي نظيرم

حق پرستان را حبيبم، دردمندان را دوايم

من وصيم، من وليم، من نقيم، من سخيم

زانكه همنام علي معنيِ، هاي هل اياتم

آيه ي تطهير را مصداق و از امر الهي

آيه اي از شاخصار نصِ نون انمايم

غم مخور (ژوليده) فردا پاي ميزان عدالت

شافعت در نزد حق هنگام پاداش و جزايم

***