بازگشت

يا علي النقي


شده ام بر آن كه پري زنم به هوات يا علي النقي

سفري كنم و سري زنم به سرات يا علي النقي

به هوات تازه كنم نفس، به سرات آيم از اين قفس

برسم به مأمن آسمان رهات يا علي النقي

هله اي قلم تو شروع كن، ز درون درآ و طلوع كن

بنويس سردر مشق هاي سيات يا علي النقي

بنويس دست مِداحتم نرسد به عرش فضائلت

شود آبهاي جهان اگر كه دوات يا علي النقي

بنويس اوج كدام دم، برسد به وسعت آن قلم

كه دميده جامعه اي بدان جلوات يا علي النقي

تو همان تجلّي ايزدي، كه به شكل بنده درآمدي

و سروده اي غزل از زبان خدات يا علي النقي

و به استناد زيارتت، تو و اهل بيت نبوتت

شده ايد رب جلي ولي به صفات يا علي النقي

ز عدم وجود درست كن، ز نبود بود درست كن

و به شير جان بده با مسيح نگات يا علي النقي

منم آشناي قديم تو، ز ديار عبدالعظيم تو

كه سلام ميدهمت به شوق لقات يا علي النقي

نبود به بودن تو غمم،بخداكه حر جهنمم

كه گرفته ام به ولات برگ برات يا علي النقي

بگذار كعبه ي سامرا، قدمي طواف كنم

سر خويش را بزنم به كوي منات يا علي النقي


***