بازگشت

امام رأفت


به نام نامي هادي كه هادي دلهاست

يگانه فاتح دلها امام بي همتاست

امام مهر، امام وفا، امام عشق

امام رأفت و رحمت امام خوبيهاست

هدايتش همه جا را به زير سايه بَرَد

امامتش متعالي، زِعامتش يكتاست

معلّم همه ي انبياست آقايم

كه ميوه ي دل و دلدار سيّد بَطحاست

عليّ چارم ما، مرتضاي دوّم اوست

دهم امام تشيّع حقيقت عظماست

فرشتگان مقرّب مقيم حجره ي او

قسم به روح مقدّس سلاله ي زهراست

نواده ي حسن مجتباست اين آقا

سليل آل نبي، نور چشم آل عباست

عليّ ديگر آل حسين آمده است

كه وارث همه ي روضه هاي عاشوراست

قنوت حضرت سجّاد روي دستانش

امين باقر علم نبي همين آقاست

صراط صادق آل علي طريقه ي اوست

شبيه موسيِ كاظم به وقت درد و بلاست

ستاره ي سحر است و شكوه باغ جواد

دوباره كوثر قرآن دوباره ابنِ رضاست

دوباره جدّ غريبش ابالحسن آمد

طليعه ي حسن عسگري از او پيداست

پدر بزرگ امام زمان ما يعني...

براي مهدي دين چاره ساز مشكل هاست

بِچِش حلاوت ذكرش، بخوان به لب هادي

كه نام حضرت هادي عجيب روح افزاست

ز آستينِ هنر پرورش ادب ريزد

حيات طيّبه اش چون هزار دانشگاست

هرآنكه طالب درياي معرفت از اوست

كلاس جامعه اش رهگشاي اهل ولاست

به علم خويش بداند زبان حيوانات

خداي قادر مطلق به علم او داناست

بهشت مائده اي از ولاي عظمايش

شفيع هرچه ولايتمدار با تقواست

گناه شيعه ببخشد خدا به مقدم او

نويد باب غدير است و آية العظماست

خدا به شيعه ي او عزّت و كرامت داد

بيا كه آينه ي هيبت خدا اينجاست

به عصمتش قسم از او مقام مي گيريم

به هيبتش قسم از قهر او عدو رسواست

بيا به محفل و كشكول سائلي بردار

كه عيدي قدمش استغاثه ي دلهاست

نگو شمرده شمرده كه حاجتت داند

نگفته با خبر از حاجت و غم دلهاست

عزيز فاطمه و ترك سائلان هرگز!

بريز غم كه وجودش مفرّح جانهاست

مگر زيارت كرب و بلا نمي خواهي؟

كليد كار بدست دعاي اين آقاست

نظام عالم هستي از او درست شود

بيا كه پرچم صبح فرج از او برپاست
***