بازگشت

ميلاد فرخنده


سحرگاه روز 15 ذي الحجه هنگامي كه خورشيد اشعه تابناك خود را بر روي زمين مي گسترد مولود مسعود خاندان رسالت حضرت امام علي النقي (ع) ديده بر جهان باز گشود نوزادي كه باعث سربلندي و افتخار اسلام گرديد و عمر خود را در راه اعتلاي تعاليم ارزنده اسلام مصروف داشت و در پيشبرد هدفهاي الهي از هيچ نو كوشش و فعاليت و مجاهده مضايقه ننمود.

او در تيره ترين دوران اختلافات خلفاي عباسي همانند پدر بزرگوارش به توسعه و گسترش آئين اسلام پرداخت و اصالت تعاليم اسلامي را از گزند حوادث و آفات محفوظ داشت.

او از همان دوران نوجواني از آن هنگامي كه در مكتب پدر بزرگوارش درس علم و معرفت مي آموخت به راهنمايي و ارشاد مردم مي پرداخت و در مكتب عالي دانش و فضيلت خود، گروههايي از علاقه مندان و ارادت ورزان خاندان نبوت را مي پروراند.

او در عصر خود در دانش و فضيلت و شرف انساني، مجاهدتهاي اسلامي نظير و همتا نداشت و علاقمندان همچون پروانه گرد شمع وجودش مي گشتند و از خرمن علم و دانش و فضيلت او بهره ها مي بردند.

***