بازگشت

ولادت و دوران رشد امام هادي


امام علي الهادي عليه السلام شاخه اي برومند از شجره ي نبوت و شاخساري بالنده از درخت پرشاخ و برگ امامت است، كه خداوند به وسيله ي او و پدران بزرگوارش اسلام را عزت بخشيد، و كلمه توحيد را برافراشت. پيش از آغاز سخن از برجستگيهاي شخصيت والاي آن حضرت، به اصول ارزشمندي كه آن بزرگوار، فرعي از آنهاست، و بيان ولادت و دوران رشد آن حضرت، مي پردازيم.

***