بازگشت

سال ولادت امام هادي


بيشتر مورخان برآنند كه امام هادي عليه السلام در سال (212 ه) به دنيا آمده و بعضي گفته اند كه در سال (214 ه) متولد شده است. و درباره ي ماه و روزي كه آن بزرگوار تولد يافته نيز اختلاف نظر به شرح زير وجود دارد: 1- در روز بيست و هفتم ذيحجه . 2- در روز بيست و سوم ماه رجب . 3- روز دوشنبه، سوم ماه رجب.4- و بعضي از مصادر همين قدر نوشته اند كه در ماه رجب به دنيا آمده ولكن روز تولد را براي ما تعيين نكرده اند، و در بعضي از ادعيه نيز بصراحت چنين آمده است: «اللهم اني أسئلك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني و علي بن محمد المنتجب». و برخي از كتابها نيز، از روز و ماه تولد آن حضرت چيزي ننوشته اند و به همين قدر بسنده كرده اند كه آن بزرگوار در مدينه به دنيا آمده است.

***