بازگشت

تاريخ و محل ولادت امام هادي (ع)


روز ولادت از ايام هفته: چند قول است: روز سه شنبه، روز جمعه، روز دوشنبه و روز شنبه. . روز ولادت از ماه در اين مورد نيز چند قول نقل شده است: نيمه ي ماه ذيحجه، پنجم ماه رجب، سوم ماه رجب، دوم ماه رجب، بيست و هفتم ماه ذيحجه، سيزدهم ماه رجب و هفدهم ماه ذيحجه. . مرحوم محدث قمي فرموده: «اشهر در ولادت آن حضرت آن است كه در نيمهي ماه ذيحجه به دنيا آمده است». . سال ولادت در سال ولادتش دو قول است: سال 214 و سال 212؛ و محدث قمي سال 212 را اشهر ميداند. محل ولادت: «حربا» يا «صريا» و آن نام قريهاي است كه حضرت موسي بن جعفر عليهماالسلام آن را بنيان گذاشته است دريك فرسخي مدينه است.

سرود ميلاد

مژده اي شيعيان شد جهان با صفا
جلوهگر شد رخ حجت كبريا
شد علي النقي جلوهگر در جهان
مرحبا مرحبا آفرين آفرين مرحبا مرحبا آفرين آفرين

شادمان زين پسر، شد امام نهم
تا كند سروري، بهر اهل ولا
روشن از روي او گشته ارض و سما
مرحبا مرحبا آفرين آفرين مرحبا مرحبا آفرين آفرين
آسمان و زمين با صفا آمده

حجت دين حق از خدا آمده
روشن از اين پسر چشم اهل ولا
مرحبا مرحبا آفرين آفرين مرحبا مرحبا آفرين آفرين

آنكه در دست او پرچم دين بود
زادهي حيدر و آل ياسين بود
آنكه جد نيكويش خاتم الانبيا
مرحبا مرحبا آفرين آفرين مرحبا مرحبا آفرين آفرين

شد جهان روشن از جلوهي آن جناب
در مدينه گرفت از رخ خود نقاب
جلوهگر شد رخ حجت كبريا
مرحبا مرحبا آفرين آفرين مرحبا مرحبا آفرين آفرين

***