بازگشت

ولادت دهمين خورشيد امامت


هركه درراه خدا محكم و استوار باشد، مصائب دنيا بر وي سبك آيد، گرچه تكه تكه شود “. امام هادي عليه السلام ” دهمين
پيشواي شيعيان، حضرت امام علي بن محمد الهادي عليهالسلام در نيمه ذيحجه سال 212 هجري در ” صريا، ” منطقه اي واقع در 6
كيلومتري مدينه متولد شد. نام مبارك ايشان “علي، ” كنيهاش ” ابوالحسن، ” و القاب اين بزرگوار: نجيب، مرتضي، هادي، نقي،
عالم، فقيه، امين، مؤتمن، طيب و عسكري ميباشد كه مشهورتر از همه ” هادي ” و ” نقي ” است. پدر گرامي آن حضرت،
امام جواد عليه السلام و مادر ايشان بانوي گرانقدر و با فضيلتي به نام ” سمانه مغربيه ” است كه به ” سيده امالفضل “معروف بود
. محمد بن فرج ميگويد “: ابوجعفر، محمد بن علي عليه السلام مرا خواست و فرمود: كارواني از را ه ميرسد كه برده فروشي )
در ميان آن است و كنيزاني همراه خود دارد “. سپس هفتاد دينار به من داد و امر كرد با آن، كنيزي را با مشخصاتي كه داد، بخرم.
من ماموريت را انجام دادم. اين كنيز كه ” امولد (“به كنيزي امولد گفته ميشود كه از صاحب خود داراي فرزند شود كه همين
خصوصيت موجب آزادي او پس از مرگ مالكش ميگردد) بود، همان مادر ” ابوالحسن “عليه السلام است. قدر و منزلت اين
بانوي گرامي بدان پايه بود كه امام هادي عليه السلام دربارهاش فرمود “: مادرم عارف به حق من ميباشد و اهل بهشت است.
شيطان سركش به او نزديك نميشود، مكر زورگوي لجوج به وي نميرسد، خداوند حافظ و نگهبان اوست و او در زمره مادران
( صديق و صالحان قرار دارد.

***